İliotibial Bant Sürtünme Sendromu

Futbolcu kasığı(Atletik pubalji)
Eylül 3, 2014
Piriformis Sendromu-Futbolcu Siyatiği
Eylül 3, 2014
Çok sık atlanan, özellikle futbolcuda “dizin dış yan ağrısı” olarak karşımıza çıkan bir” over-use” -aşırı kullanım-sendromudur. Çoğunlukla hastaya gereksiz yere artroskopi yapılır ve eklem içi hiç bir patoloji bulunamaz.
Cerrahi tedavi, lokal anestezi altında gergin bandın üçgen şeklinde gevşetilmesinden ibarettir.