Futbolcu kasığı(Atletik pubalji)

Futbolcu Ayak Bileği
Eylül 3, 2014
İliotibial Bant Sürtünme Sendromu
Eylül 3, 2014
Futbolcu kasığı

Futbolcunun en büyük sorunlarından biridir. Hastaların çoğu “kasığım attı”, “lifim attı”, “kasığım çekiyor” gibi yakınmalar ile hekime başvurulur.

Öncelikle mikro veya makro, gizli veya belirgin kasık fıtıkları ekarte edilmelidir. Daha sonra erkek futbolcuda ürolojik sorunlar (kronik prostat iltihabı gibi)  dışlanmalıdır.
Kalça eklemi içi rahatsızlıkların ekarte edilmesi için mutlaka kalça MR çekilmelidir.
Osteitis pubis tanısı bazen çok zor konan, kemik sintigrafisi tetkiki ve dinamik radyolojik tetkikler gerektiren kronik bir kasık ağrısı nedenidir
İyi bir fizik muayene ile tecrübeli bir spor hekimi futbolcu kasığına rahatlıkla tanı koyup tedaviyi düzenleyebilir.