Trombositten Zengin Plazma(PRP) Tedavisi

Vertebroplasti ve Kifoplasti
Ağustos 13, 2014
Spor Yaralanmaları
Eylül 2, 2014
KAS-EKLEM HASTALIKLARI VE SPOR YARALANMALARINDA YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ: PRP
PRP(Platelet Rich Plazma) Nedir?
PRP trombositten zengin plazma adı verilen tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir.PRP otolog kan tedavisi olup hastanın kendi kanından elde edilen pıhtılaşmadan sorumlu trombositlerin hasarlı bölgede iyileşme sürecini uyaran bir tedavi yöntemidir.
-Trombosit nedir?
Trombositler kanımızda bulunan esas olarak pıhtılaşmadan sorumlu hücrelerdir.Kanda kırmızı hücreler (KK), beyaz hücreler (BK) ve trombositler bulunmaktadır. Normal bir kan örneğinde % 93 KK,% 6 trombosit ve % 1 BK bulunmaktadır.
PRP tedavisi sırasında amaç hastadan alınan kanın teknoloji yardımıyla KK’yi % 5’e düşürüp, trombosit miktarını %94’e çıkarmaktır.
Geçmişte trombositlerin sadece pıhtılaşmada rol oynadığı düşünülmekteydi. Son yıllarda yapılan çalışmalarda trombositlerin pıhtılaşmanın yanı sıra doku yenilenmesi ve onarımında da büyük bir rol oynadığı ispatlanmıştır.
-Etki mekanizması nasıldır?
Trombositlerdeki mevcut aıfa granülleri, pıhtılaşma faktörlerini ve yara iyileşmesi süresince salınan büyüme faktörlerini içerir.
Trombositlern aktive olup doku iyileşmesinde rol oynaması için bir tetikleyiciye (aktivatör) ihtiyaç vardır. Bunun için PRP solusyonuna bir aktivatör ilave edilir. Bu aktivasyondan sonra trombositler farklı morfojojik şekillere girer ve pseudopad denilen dallar oluşturup hasarlı doku etrafına yayılırlar.
Son olarak trombositlerin alfa granüllerdeki büyüme faktörleri salınır ve bölgedeki kök hücreler uyarılarak iyeleşme süreci başlar.
-PRP de amaç nedir?
PRP uygulamasındaki amaç hasarlı doku veya bölgeye normal kan dolaşımı ile gidebilen trombositlerden daha çok ve aktif hücre göndererek oradaki doku iyileşmesini başlatmak ve hızlandırmaktır. PRP hücresel bazda bir iyileştirme tedavisidir, bundan dolayı PRP tedavisinin diğer bir adı da REJENERATİF HÜCRESEL TEDAVİ’dir.
-PRP solusyonu nasıl hazırlanır?
-Hastanın kol toplar damarından uygulanacak bölgeye göre 2 ile 4 tüp kan alınır.
-Alınan kan tüp içindeki sitratlı solusyonla karıştırılır ve santrifüj edilir.
-Santrifüj edilen tüpteki kanın trombositten yoğun olan orta bölgesi alınır ve aktivatör ilave edilerek PRP solusyonu aktif hale getirilir.
-Aktifleştirilen PRP solusyonu daha önceden lokal anestezi yapılan bölgeye uygulanır.

PRP ortopedi alanında hangi hastalıklarda uygulanır?
1-Eklem hastalıkları
-Diz osteoartriti (kireçlenme)
-Ayak bileği osteoartriti
-Omuz eklemi osteoartriti ve rotator cuf yırtıkları.
-Dirsek ve el bileği osteoartriti
-Eklemlerdeki operasyon sonrası ağrı ve hareket kısıtlılığı
2-Tendonlarn kronik hastalıkları
-Patellar tendinopati.
-Aşil tendinopatisi.
-Piriformis sendromu.
-Pubik simfiz ağrısı.
-Hamstring tendiniti veya yırtığı.
-Biceps tendiniti.
-Plantar fasiitis.
3-Bel bölgesi
-Omurga sinir enflamasyonu.
-Faset eklem artriti.
-Anulus fibrozis yırtığı.
-Sakro-iliac eklem ağrısı.
4-Spor yaralanmaları
-Akut adele yırtıkları.
-Diz bölgesi bağ yırtıkları.(iç ve dış yan bağ).
-Aşil tendon yırtıkları.
PRP nin diğer kullanım alanları nelerdir?
-Diş hekimliği-implant cerrahisi.
-Maksilla-fasial cerrahi.
-Plastik cerrahi.
-Sinir cerrahisi.
-Üroloji.
-Yara iyileşmesi.
-Kardio-vasküler cerrahi.
-Kozmetik..
PRP enjeksiyonları güvenli midir?
Hastanın kendi kanından hazırlanan hücreli bir solüsyon olduğu için herhangi bir hastalık geçişi veya reaksiyon oluşmamaktadır. Ayrıca son çalışmalar PRP’nin anti-bakteriyal özelliğinden dolayı olası enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi olduğunu göstermektedir. Hiperplazi, karsinogenez, tümör büyümesi bu güne kadar hiç tesbit edilmemiştir.
Tedavi süresi ne kadardır?
PRP tedavisi 3-4 hafta aralıklarla en az 3 defa yapılmalıdır. İlk 3 uygulamadan sonra 6 ile 12 ay sonunda tek doz uygulama yapılır.
-Tedaviden sonra ne beklenmelidir?
Sıklıkla ilk tedaviden sonra enjeksiyon yapılan bölgede ağrı oluşmaktadır. Bir kaç gün devam eden bu ağrılar iyileşme ve doku onarımı geliştikçe azalmaktadır. Bu ağrılı dönemde günde 4-5 defa belirli aralıklarla 15-20 dakikalık buz uygulaması yapılmalıdır.
Bu tedavi süresince anti-enflamatuar ilaçların alınmaması gerekmektedir. Gerekli durumlarda ağrı giderme ve rahatlamayı sağlamak için paracetamol gibi ağrı kesiciler alınabilir.
Tedaviden sonra birkaç gün ağır kaldırma ve spor gibi faaliyetlerden kaçınmak gerekmektedir. Enjeksiyondan sonra durumunuza göre günlük faaliyetlere ve hafif sporlara yavaş yavaş başlamanız önerilir.
-Tedaviden sonra beklenen yararlar nelerdir?
Şikayetlerde önemli azalmalar olmaktadır, buna bağlı olarak yan etkileri olabilecek uzun süreli ilaç alımı veya cerrahi operasyonlar gerektirebilecek daha agresif tedavilerden hastayı korumamızı sağlayabilmektedir. Ayrıca hastanın normal işlevlerine daha erken kavuşması da sağlanabilecektir.