Doğuştan Kas Kaynaklı Boyun Eğriliği

Tırnak Batması
Ağustos 7, 2014
Doğuştan Tetik Parmak
Ağustos 7, 2014
DOĞUŞTAN KAS KAYNAKLI BOYUN EĞRİLİĞİ
Tanım
Boynun her iki yanında, önden bakıldığında V şeklini oluşturan “Sternokleidomastoid” kasları baş ve boynun sağa ve sola çevrilmesi sağlarlar. “Muskular tortikolis” de denilen kas kaynaklı boyun eğriliği bu kasları tutan, hareket kısıtlılığı ile kendini gösteren bir hastalıktır.
Ortopedi polikliniklerine başvuran boyun eğrilikleri içinde en sık karşılaştığımız tiptir. Enfeksiyon veya üst boyun omurlarında görülebilecek anormal gelişimler de boyun eğriliği şeklinde kendini gösterebilir. Bunların ayırıcı tanısı için mutlaka bir Ortopedi ve Travmatoloji uzmanına başvurmak gerekir. Bu hastalıklar
Ortopedi ve Travmatoloji, KBB ve Beyin Cerrahi uzmanlıklarının ilgi alanına girmektedir.
Nedeni
Tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Bebeklerin genellikle zor doğum öyküleri bulunmaktadır. Gelişimsel kalça çıkığı, çeşitli ayak eğrilikleri normal bebeklere göre daha yüksek sıklıkta görülür.
Klinik Görünüm
İlk haftalarda boyunda özellikle kasın alt ucunda küçük bir şişlik fark edilebilir. Şişliğin kaybolmasının ardından kasın esnekliğini yitirdiği, sertleştiği görülür.
Muayenede bebeğin sertleşmiş kas tarafına doğru başını döndüremediği, çenesinin karşı sağlam tarafa doğru kaydığı görülür. İleri derecede hareket kısıtlılığı var ise cerrahi tedavi olması ihtimali yüksektir.
Tedavi 
İlk 1 yıl boyunca “sternokleidomastoid” kasını uzatan egzersizlerin tedavide büyük etkisi vardır. 1 yaşından sona egzersizlerin önemi ve etkinliği azalmaktadır. Bebeğin bakamadığı tarafa kafasını döndürmesini sağlayacak ortam ve davranış değişikliği önemlidir. Bebeğin karyolasının, onun bakabildiği taraf duvara gelecek şekilde yerleştirilmesi, anne babanın bebeğin bakamadığı taraftan yaklaşması, bebeği emzirirken annenin bu noktaya dikkat etmesi önerilir. Bakamadığı tarafa ses çıkaran, renkli, hareketli nesneler yerleştirilebilir. Çene bakamadığı tarafa doğru döndürülür; baş sağlam taraftaki omuza değdirilecek şekilde yana yatırılır; bu şekilde yaklaşık 10 saniye kadar tutulur. Bu alıştırmalarla esnekliğini kaybetmiş kasın gerilmesi, uzaması sağlanır.
Kas uzatan alıştırmalar ile düzelmez ise 1 yaşından itibaren ameliyatla tedavi edilebilir. Genellikle 6-8 yaşına kadar yapılan ameliyatla tedaviden iyi sonuçlar alınmaktadır. Yüz ve kafa kemiklerinde asimetri dediğimiz şekil bozukluğu, görme kusuru oluşabilir. Tedavide gecikme şekil bozukluğunun düzelmemesi ile sonuçlanabilir. Gecikmiş, daha büyük yaştaki çocuklar da cerrahi tedaviden yarar görebilirler.

Kaynak: Campbell’s Operative Orthopaedics